Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "ISEPNICA"

http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
Zamówienia publiczne Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"-zamówienie z wolnej ręki

Kategoria menu:Zamówienia publiczne

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"-zamówienie z wolnej ręki

Treść informacji

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"- na podstawie art. 305 pkt. 1 Ustawy Prrawo zamówień publicznych - zamówienie z wolnej ręki

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  15.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.03.2022 14:05
Data weryfikacji:   15.03.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   13.05.2022 11:49 Rejestr zmian