Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "ISEPNICA"

http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  18.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2022 12:13
Data weryfikacji:   21.11.2022 08:37
Data ostatniej zmiany:   29.11.2022 13:46 Rejestr zmian
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  18.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2022 10:58
Data weryfikacji:   18.11.2022 10:58
Data ostatniej zmiany:   18.11.2022 10:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zasad i wysokości opłat za świadczenie usług użyteczności publicznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  07.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.07.2022 07:01
Data weryfikacji:   07.07.2022 07:01
Data ostatniej zmiany:   07.07.2022 07:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  07.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.07.2022 06:59
Data weryfikacji:   07.07.2022 06:59
Data ostatniej zmiany:   07.07.2022 07:01 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  27.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2022 12:18
Data weryfikacji:   27.05.2022 12:18
Data ostatniej zmiany:   27.05.2022 12:19 Rejestr zmian
Operator koparko-ładowarki - nabór na stanowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  10.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2022 08:50
Data weryfikacji:   10.05.2022 08:50
Data ostatniej zmiany:   07.11.2022 09:15 Rejestr zmian
Konserwator urządzeń oczyszczania ścieków - nabór na stanowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  10.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2022 08:39
Data weryfikacji:   10.05.2022 08:45
Data ostatniej zmiany:   07.07.2022 06:56 Rejestr zmian
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"-zamówienie z wolnej ręki
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  15.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.03.2022 14:05
Data weryfikacji:   15.03.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   13.05.2022 11:49 Rejestr zmian
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  11.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  11.02.2022 11:33
Data weryfikacji:   14.02.2022 10:43
Data ostatniej zmiany:   15.03.2022 07:26 Rejestr zmian
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  11.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  11.02.2022 11:29
Data weryfikacji:   11.02.2022 11:31
Data ostatniej zmiany:   11.02.2022 11:31 Rejestr zmian
Sprawozdanie z badań WL/2645/2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  12.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  12.12.2020 17:27
Data weryfikacji:   11.02.2022 11:26
Data ostatniej zmiany:   11.02.2022 11:27 Rejestr zmian
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  13.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2022 08:02
Data weryfikacji:   13.01.2022 08:03
Data ostatniej zmiany:   13.01.2022 08:03 Rejestr zmian
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów 2018 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Omyła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  12.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.07.2020 19:09
Data weryfikacji:   03.12.2021 12:55
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 12:55 Rejestr zmian
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów 2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Omyła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Omyła
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Omyła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Barbara Malciak
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 12:10
Data weryfikacji:   03.12.2021 12:53
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 12:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów w sprawie powierzenia Zakładowi Isepnica zadania pn. odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2021/2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  29.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2021 12:38
Data weryfikacji:   29.11.2021 12:38
Data ostatniej zmiany:   29.11.2021 12:39 Rejestr zmian
Sprawozdanie z badań WL/629/2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  12.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  12.12.2020 17:29
Data weryfikacji:   06.05.2021 12:33
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 12:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  06.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2021 12:23
Data weryfikacji:   06.05.2021 12:23
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 12:24 Rejestr zmian
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierowca- konserwator oczyszczalni ścieków
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  05.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.05.2021 13:32
Data weryfikacji:   05.05.2021 13:32
Data ostatniej zmiany:   11.05.2022 08:19 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  18.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.03.2021 13:57
Data weryfikacji:   18.03.2021 14:01
Data ostatniej zmiany:   18.03.2021 14:01 Rejestr zmian
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 12:54
Data weryfikacji:   04.03.2021 12:55
Data ostatniej zmiany:   04.03.2021 12:55 Rejestr zmian