Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "ISEPNICA"

http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zup-isepnica.ebip.info.pl/

Kategoria menu:Prawo miejscowe


|7|
Spis informacji publicznych (7)
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zasad i wysokości opłat za świadczenie usług użyteczności publicznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  07.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.07.2022 07:01
Data weryfikacji:   07.07.2022 07:01
Data ostatniej zmiany:   07.07.2022 07:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  07.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.07.2022 06:59
Data weryfikacji:   07.07.2022 06:59
Data ostatniej zmiany:   07.07.2022 07:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów w sprawie powierzenia Zakładowi Isepnica zadania pn. odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2021/2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  29.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2021 12:38
Data weryfikacji:   29.11.2021 12:38
Data ostatniej zmiany:   29.11.2021 12:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawki za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  06.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2021 12:23
Data weryfikacji:   06.05.2021 12:23
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 12:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów w sprawie powierzenia Zakładowi Isepnica zadania pn. odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2020/2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  03.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2020 14:02
Data weryfikacji:   03.12.2020 14:04
Data ostatniej zmiany:   24.12.2020 10:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów w sprawie powierzenia Zakładowi Isepnica zadania pn. odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2019/2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Małgorzata Adamek
Data wytworzenia informacji:  25.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.11.2019 12:04
Data weryfikacji:   25.11.2019 12:19
Data ostatniej zmiany:   25.11.2019 12:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów w sprawie powierzenia Zakładowi Isepnica zadania pn. odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Czernichów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bogusław Wawak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bogusław Wawak
Autor ostatniej poprawki:   Bogusław Wawak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Barbara Malciak
Data wytworzenia informacji:  12.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  12.12.2018 13:13
Data weryfikacji:   12.12.2018 13:17
Data ostatniej zmiany:   12.12.2018 13:17 Rejestr zmian